dinsdag 17 november 2015

Autoverkopen 2015 en prognose 2016

Het loopt weer tegen het einde van het jaar. Tijd dus om terug te kijken naar het afgelopen jaar en vooruit te kijken naar 2016.

Verkopen 2015
Aumacon heeft haar cijfers bijgewerkt. Voor 2015 verwacht Aumacon nu dat er 415.000 auto's worden verkocht (7% meer dan vorig jaar). Die 7% groei is boven verwachting. 

Benzine
De hoofdmoot wordt nog steeds gevormd door 'gewone' benzineauto's (incl. hybriden zonder stekker). Hiervan verwacht Aumacon nu dat er 278.000 worden verkocht, een groei van 12%. Deze groei lijkt vooral te komen van de micro en milde hybriden, zoals de Peugeot 308 SW, die mede dankzij een lage bijtelling populair is bij leaserijders. 

Diesel
Bij diesels was er een daling in de verkopen van 5%. Een iets minder grote daling dan eerder werd verwacht. 

Plug-ins
De verkoop van plug-in hybriden neemt naar verwachting over 2015 met een kwart toe. Dat komt ook omdat er volgend jaar flink gesneden wordt in de bijtellingsregeling. Daarom worden er in de laatste maanden van dit jaar nog veel plug-ins verkocht.

LPG
De verkoop van auto's op LPG is dit jaar weer 66% lager dan vorig jaar. Dat heeft alles te maken met het ontbreken van stimulering voor deze relatief schone brandstof.

Elektrisch
De verkoop van volledig elektrische auto's is volgens cijfers van de RVO ongeveer volgens verwachting met zo'n 2.700 stuks, al verwacht Aumacon er zo'n 2.550. Beide aantallen wijzen op een daling ten opzichte van vorig jaar, dankzij een versoberde bijtellingsregeling. 

Overig
De verkoop van auto's op CNG valt dit jaar tegen. Aumacon verwacht er zo'n 600. Tenslotte nog 5 op biobrandstof en 5 op waterstof.


Prognose 2016
Voor volgend jaar verwacht Aumacon weer ongeveer een zelfde volume. De verkopen zullen te lijden hebben onder de verkooppiek van auto's met lage bijtelling eind dit jaar, maar daar staat een aangekondigde lastenverlichting tegenover. Of die lastenverlichting doorgaat moeten we natuurlijk nog maar afwachten.

Plug-ins
De belangrijkste wijziging in 2016 is de versobering van de bijtellingsregeling voor plug-ins. Aumacon verwacht dat de verkopen van plug-ins met 40% zullen dalen. Ik denk zelf dat dat nog een voorzichtige inschatting is.

Benzine
Die daling biedt ruimte voor groei voor andere brandstoffen. Aumacon verwacht een plusje van 4% voor benzineauto's. 

Diesel
Aumacon verwacht een daling van 1% in de verkoop van diesels. Mogelijk vanwege het dieselgate schandaal. 

LPG
Voor LPG verwacht Aumacon weer een herstel, wat mij nogal onwaarschijnlijk lijkt bij ongewijzigd beleid. 

Elektrisch
Omdat alleen voor volledig elektrische auto's de bijtelling laag blijft, verwacht Aumacon daar een verdubbeling naar 5.000 stuks.

Overig
Voor CNG voertuigen verwacht Aumacon een verdere daling naar 500 stuks. Dat zal volgens mij afhangen van de ontwikkeling van de benzineprijs in 2016.
Biobrandstoffen zullen in 2016 ook geen rol van betekenis spelen. Voor waterstofvoertuigen verwacht Aumacon een groei van 5 naar 40 stuks. In procenten een hoge groei, maar toch realistisch met de komst van nieuwe modellen. Daarbij is waterstof voor veel automobilisten een bruikbaarder alternatief voor een plug-in dan een elektrische auto.

zondag 8 november 2015

Elektrisch rijden niet zwaarder belast in 2016

Nu is er weinig ruchtbaarheid gegeven, maar in het belastingplan voor 2016 heeft het kabinet besloten om de automatische inflatiecorrectie van de energiebelasting op elektriciteit voor kleinverbruikers te schrappen. Elektrisch rijden, wordt in 2016 dus niet duurder, terwijl de accijns op alle andere brandstoffen 'gewoon' met 2,21% omhoog gaat.

Deze maatregel past in het streven van het kabinet om het gebruik van elektrische voertuigen meer te stimuleren.

Overigens gaat de energiebelasting voor grootverbruikers wel omhoog en zelfs met 6,04%. Dat betekent dat snelladen nog duurder wordt. Ook laadpalen op het terrein van grote bedrijven hebben met deze verhoging te maken.

woensdag 28 oktober 2015

EU lidstaten willen hogere NOx emissie toestaan

De Europese lidstaten zijn op 28 oktober overeengekomen om een flinke overschrijding van de emissienorm voor NOx toe te staan als er in september 2017 een nieuwe testprocedure van kracht wordt. Deze testprocedure moet meer realistische resultaten geven dan de huidige. Het resultaat van die meer realistische test is dan dat het gemeten brandstofverbruik hoger zal zijn en ook de gemeten emissies. Dat maakt het moeilijker om auto's te laten voldoen aan de normen voor gereguleerde emissies als CO2, NOX en fijnstof. Naar nu lijkt is er nu een besluit genomen, waarin er vanaf 2017 gedurende twee jaar een overschrijding van 110% van de norm zal worden toegestaan en daarna twee jaar lang een overschrijding van 50%. De Europese Commissie stelde eerder een overschrijding van 60% voor.
Het compromis is in grote meerderheid aangenomen, alleen Nederland is tegen. In Nederland worden dit soort diesels niet gebouwd, terwijl Nederland wel grote moeite heeft om aan de Europese luchtkwaliteitseisen te voldoen. Om die reden zijn er milieuzones ingesteld in steden en mag je bijvoorbeeld in de omgeving van Rotterdam maar 80 km/uur rijden op de snelweg.
De auto-industrie is tegen omdat het voldoen aan de eisen eigenlijk alleen maar kan door een kostbare SCR installatie in te bouwen. Groot kans dat diesels na 2019 dan ook een stuk minder populair zullen worden.

maandag 26 oktober 2015

Eindhoven wint solar challenge voor gezins auto

Het team van de Universiteit Eindhoven heeft de solar challenge in Australië gewonnen voor 'gezinsauto's'. Eerder al werden Delft en Twente respectievelijk eerste en tweede in de 'race' categorie. Het mooie van de auto van Eindhoven is dat dit een bijna gewone auto is, met kenteken en plaats voor vier inzittenden.
Daarbij kan de auto gewoon de hele dag door rijden dankzij de zonnepanelen, zij het met beperkte snelheid. Tijdens de race werd in twee etappes van 1.500 km gereden met een gemiddelde snelheid van 76 km/uur. Dus vanaf zonsopgang tot na zonsondergang. Volgens een van de teamleden zou er in Nederland door minder zon ongeveer 1.000 km gereden kunnen worden. Het voertuig laat zien dat elektrisch rijden, ondersteund door zonne-energie inmiddels een realistische optie is. Het voertuig is met een accu uitgerust, dus er zou ook tussentijds kunnen worden bijgeladen om hogere snelheden op de snelweg mogelijk te maken.dinsdag 20 oktober 2015

Wat kost waterstof?

ITM Power heeft onlangs een contract gesloten met Toyota voor de levering van waterstof. Dit is voor zover ik weet de eerste keer dat er in een contract een prijs wordt genoemd. De prijs bedraagt GBP 10 per kg, of tewel € 13,63/kg. Aangezien een Mirai op 5 kg ongeveer 480 km kan rijden, bedragen de kosten per km ongeveer € 0,14.
Ter vergelijking bedragen de kosten van een benzineauto (1 op 20, € 1,60 per liter) slechts € 0,08. Waterstof kan dus voorlopig nog niet concurreren met reguliere brandstoffen. Een richtprijs voor waterstof is € 5/kg. Dat zou wel concurrerend zijn.

zaterdag 17 oktober 2015

Evolutie naar een waterstofeconomie

De waterstofeconomie is voor de meeste mensen een ver-van-mijn-bed show, maar langzaam begint het nu toch werkelijkheid te worden. Het is voor de meeste mensen nog niet duidelijk, maar de economie ondergaat een energietransitie. Het is een gestage evolutie, geen revolutionaire verandering.


Nu komen er heel langzaam een paar waterstoftankstations en de eerste auto's op waterstof rijden in Nederland rond, maar dat is nog lang niet alles. De Nederlandse regering is bezig met het implementeren van een groots, maar langzaam plan om onze belangrijkste energievoorziening aan te passen. Ze passen de specificaties van aardgas aan.

Maar waarom is de verandering van de aardgassamenstelling zo belangrijk voor de waterstofeconomie? Aardgas is momenteel de belangrijkste bron voor waterstof. Omdat waterstofdistributie zo lastig en daardoor kostbaar is, wordt waterstof bij de gebruiker gemaakt van aardgas. Als je het hebt over waterstof, dan heb je het dus over aardgas wat omgezet is in waterstof met behulp van een proces genaamd stoom reforming.

De veranderingen in de aardgaswet betreffen onder meer de mogelijkheid om meer waterstof toe te voegen aan het gasnet. Dat betekent dat het mogelijk wordt om aardgas te transporteren en op te slaan door het in het gasnet toe te voegen. Dat is de eenvoudigste en goedkoopste manier om waterstof op te slaan en te transporteren, ongeacht hoe het waterstof is geproduceerd.

De overheid wil de maximale waterstofconcentratie in de toekomst nog verder verhogen. Dat vereist aanpassingen aan gasapparatuur. Om die reden vraagt de overheid via de SBIR regeling bedrijven om met innovaties te komen. Op 21 oktober as. mag ik mijn eigen plan daar gaan presenteren voor een commissie van wijze mannen, waarover ik in de toekomst meer zal vertellen.

Als het waterstof in het gasnet zit kun je het er weer uit halen tijdens steam reforming, of direct afscheiden met een membraan. Zo'n afscheidings
punt hoeft niet alleen bedoelt te zijn voor één locale toepassing, maar biedt ook de mogelijkheid om het startpunt te zijn voor een locaal waterstofnetwerk. Op zo'n punt is dan dus ook tweerichtingverkeer mogelijk: overschotten gaan het aardgasnet in, tekorten worden uit het net afgescheiden.

Dit artikel is deels een vertaling van een eerdere blog post in het engels die je hier kunt vinden.

dinsdag 6 oktober 2015

Diesels hoeven voorlopig niet schoon

De Volkskrant weet te melden dat de Europese Commissie nieuwe dieselwagens maximaal twee jaar respijt wil geven om aan de Europese uitstootnorm voor stikstofoxiden (NOx) te voldoen. Fabrikanten mogen dan de emissienorm met maximaal 60% overschrijden.

Fabrikanten moeten al aan de norm voldoen, maar vanaf september 2017 wordt een nieuwe test van kracht die een veel realistischer beeld moet geven van de emissies in de praktijk. Het blijkt dat emissies volgens die test een factor vier tot vijf hoger zijn dan volgens de huidige test. Als het voorstel van de Commissie wordt overgenomen zou zeker 10% van de huidige dieselmodellen niet meer verkocht mogen worden.

De autoindustrie wenste een maximale overschrijding van de norm met 275% gedurende vijf jaar. De autoindustrie heeft grote moeite met de wensen van de EU voor lagere emissies en traineert het streven naar aanscherping van de normen. Het schandaal met de misleidende software bij Volkswagen is een duidelijk gevolg van problemen om aan de normen te voldoen. Bij de betreffende Volkswagen diesels werden in de praktijk normoverschrijdingen van zo'n 20% geconstateerd. Dat zou dus nog binnen het voorstel van de Commissie vallen.

Een aantal autoproducerende landen (Duitsland, Tsjechië) steunt de autoindustrie in hun streven naar ruimere normen en een lange overgangstermijn. In Nederland worden geen diesel personenwagens geproduceerd en zijn er wel flinke problemen met de luchtkwaliteit, zodat Nederland natuurlijk voor strenge normen is. 
Volgens het voorstel van de Commissie zou er vanaf september 2019 nog een 'technische overschrijding' getolereerd worden van 18,7%. Die marge zou nodig zijn vanwege de de grotere onnauwkeurigheid van de nieuwe meettest ten opzichte van de huidige laboratoriumtest.


De Commissie wil eind deze maand een besluit nemen over de uitstootnormen.

zondag 4 oktober 2015

LNG breekt door voor zwaar transport

Tijdens de landelijke LNG dag in Zandvoort deze week bleek weer eens dat LNG flink in opkomst is voor het zware transport. Steeds meer transporteurs schakelen (voor een deel van hun vloot) over op LNG. Ondanks dat diesel tegenwoordig relatief goedkoop is, is LNG nóg goedkoper. Daarbij zet Europa sterk in op LNG, waardoor het internationale netwerk zich flink uitbreidt en ook in Nederland komen er steeds meer tankstations. Inmiddels zijn dat er al 14, waarbij er dit jaar nog 3 bij komen en voor volgend jaar staan er al 9 in de planning.

LNG is een brandstof die gemaakt wordt door aardgas te koelen tot ca. -162 °C. Daardoor wordt het vloeibaar.

Waarbij er in de markt voor groen gas/CNG vooral kleinere bedrijven hebben geïnvesteerd in tankstations, zijn dit in de LNG markt ook grotere bedrijven, zoals Shell en ENN, een groot Chinees gasbedrijf wat wereldwijd investeert in LNG.

LNG wordt vooral gebruikt in speciaal daarvoor gebouwde vrachtwagens met een gasmotor die alleen op LNG kan rijden. Daarom is een uitgebreid netwerk noodzakelijk. Daarnaast is er ook de mogelijkheid om dieselvrachtwagens geschikt te maken om een gedeelte LNG bij te mengen, het zogenaamde dual fuel.

zaterdag 5 september 2015

Gaat vergroening Nederlandse wagenpark achteruit?

Een opvallende titel op Nu.nl vandaag: vergroening Nederlandse wagenpark gaat eerder achteruit dan vooruit. Voor die uitspraak wordt verwezen naar Natuur en Milieu: "Maarten van Biezen, hoofd mobiliteit bij Natuur & Milieu: 'Het kabinetsvoorstel betekent een historische trendbreuk. Na jaren van afname van CO2 uitstoot, neemt de CO2 uitstoot van het wegverkeer nu weer toe dankzij de autoplannen van het kabinet.'" Dat is echter klinkklare onzin. Groene auto's verkopen nog steeds als een trein en de CO2 uitstoot daalt.
Natuur en Milieu liegt dus gewoon voor het hogere doel: veel geld zien los te krijgen voor een beleid wat nauwelijks effect heeft.

donderdag 3 september 2015

Plug-in verkopen vernellen verder

Uit cijfers van de RVO blijkt dat juli weer een goede maand was voor de verkoop van plug-ins. In juli waren er maar liefst 2.108 plug-ins geregistreerd bij de RDW dan in juni. Dat duidt op een verdere versnelling in de verkoop van plug-ins, terwijl juni al een uitzonderlijk goede maand was.
Een versnelling in de tweede helft van dit jaar was verwacht, omdat de bijtelling voor leaserijders bij een volgend jaar aangeschafte plug-in fors hoger zal zijn (15% tegen 7% nu). Deze groei is echter flink hoger dan verwacht. Verwachtte ik eerder nog zo'n 53.000 plug-ins op de weg aan het einde van dit jaar, nu lijkt het meer richting de 60.000 te gaan.

Vandaag werden de plannen van staatssecretaris Wiebes in de Tweede Kamer besproken. Hierin weinig verrassends. De oppositie wil graag subsidie voor elektrische auto's voor particulieren, terwijl de SP ook graag lagere motorrijtuigenbelasting wil voor hybriden, om te voorkomen dat ze naar het buitenland worden geëxporteerd.

Ondertussen hebben ECN en PBL een lijst met plannen gepubliceerd om de door de rechter bedongen eis van 25% CO2 uitstootreductie te kunnen realiseren. Volgens ECN en PBL moeten álle plannen uit de lijst worden uitgevoerd om die doelstelling te halen. Daarbij op automotive gebied: verlaging van de maximum snelheid op snelwegen en autowegen, invoering van de autovrije zondag èn invoering van rekeningrijden. PvdA en D'66 hebben voordat deze plannen op tafel lagen toegezegd de doelstelling te willen halen. De minister zal tegen de uitspraak van de rechter in beroep gaan. Laten we hopen dat hij die rechtszaak wint. 

dinsdag 1 september 2015

Lagere CO2 uitstoot mede dankzij belastingvlucht

Het CBS heeft vandaag een persbericht uitgebracht over de CO2 uitstoot in Nederland. Die is over de hele linie gedaald, behalve bij energiebedrijven, die meer kolen zijn gaan stoken. Ook de CO2 uitstoot van het verkeer is gedaald volgens de meetmethode van het IPCC met 7%. Het CBS noemt hierbij twee oorzaken:
1. auto's worden steeds zuiniger en draaien vaker op alternatieve brandstoffen, zoals elektriciteit en aardgas;
2. meer automobilisten tanken over de grens na de accijnsverhogingen.
Als we over de grens tanken, tellen de emissies mee in het buitenland. Ondanks dat we steeds meer kolen verstoken, is elektrisch rijden goed voor de CO2-uitstoot. De uitstoot wordt namelijk toegerekend aan de energiebedrijven en niet aan het verkeer.

dinsdag 21 juli 2015

Verkoop elektrische auto's versnelt

Juni was een goede maand voor de verkoop van elektrische auto's. Volgens de RVO  werden er maar liefst 354 verkocht, terwijl ongeveer 250 per maand normaal is. Ook plug-ins verkochten goed met een aantal van 2.294, tegen normaal ca. 1.600. Eind dit jaar wordt een piek verwacht in de verkoop van plug-ins, omdat de bijtelling omhoog gaat van 7% naar 15%.

In zijn algemeenheid was juni een goede maand, volgens DealerSupportNet werden er 36.999 auto's verkocht, tegen 32.699 in dezelfde maand een jaar eerder, een plus van 13%. Niet alle alternatieve brandstoffen doen het echter even goed als de (semi)elektrische voertuigen. Zo zakt de markt voor LPG voertuigen nog steeds verder in, Aumacon verwacht nog dat er dit jaar maar 500 worden verkocht, waardoor het aantal LPG voertuigen op de weg hard terugloopt. Ook de verkoop van CNG voertuigen valt tegen en Aumacon verwacht dat er dit jaar maar 750 zullen worden verkocht. Mogelijk ligt hier een verschuiving richting plug-ins aan ten grondslag. De Golf GTE is nieuw en was de eerste helft van dit jaar de best verkochte plug-in hybride, daarmee de Mitubishi Outlander van de troon stotend.

Dat is opvallend, omdat de staatssecretaris van Financiën, Wiebes, in een brief aan de Tweede Kamer juist mede als argument om stimulering voor plug-ins af te bouwen aangaf, dat dit vooral de verkoop van grotere modellen stimuleerde, zoals de Outlander en de Volvo V60.


Ondanks de groeiende verkoop van elektrische auto's wordt naar verwachting de doelstelling van 200.000 elektrische auto's niet gehaald. Dit komt vooral omdat verwacht wordt dat de verkoop van plug-ins vanaf volgend jaar sterk zal terugvallen door de afbouw van de stimulering. 

donderdag 16 juli 2015

48V mild hybride systemen gaan doorbreken

Met zoveel innovatieve voertuigconcepten die dezer dagen de markt verkennen, vergeten we bijna dat de meeste auto's nog gewoon traditionele benzineauto's zijn. Die kunnen een stuk zuiniger worden gemaakt door ze te hybridiseren.

Een nieuwe trend in de ontwikkeling van zgn. milde hybride systemen is het gebruik van 48-volt lithium-ion accu's. Die accu's komen in plaats van accu's met een lager voltage die gebruikt worden in mild hybride systemen, vaak gewone 12V loodaccu's. Deze ontwikkeling is mogelijk geworden door verbeteringen en kostenbesparingen in de technologie van lithium accu's.

48V accu's kunnen ongeveer 4x zo veel remenergie opslaan als 12V accu's. Mede om die reden gebruiken volledig hybriden hogere voltages. Zo gebruikt Toyota 220V in het hybrid synergy drive systeem van de Prius. Hogere voltages vormen echter een risico bij ongevallen. 48V systeem zijn een stuk goedkoper, omdat bij hogere voltages extra veiligheidsvoorzieningen vereist zijn.

Talloze automotive toeleveranciers zijn met deze technologie aan de slag gegaan, inclusief Continental, Johnson Controls en Bosch. Het 48V systeem van Bosch moet dit jaar nog door een niet met name genoemde Europese fabrikant op de markt worden gebracht.

Bosch werkt sinds 2013 in een joint-venture met als doel om lithium-ion accu's te ontwikkelen die de helft goedkoper zijn met een twee maal zo hoge energiedichtheid. Volgens een directeur van Bosch is dit project "goed op weg".

Een dergelijke stap voorwaarts zal het gebruik van hybride en elektrische aandrijvingen stimuleren. Bosch verwacht dat in 2020 15% van alle nieuwe auto's hybride of elektrisch aangedreven is. Het grootste deel daarvan zouden wel eens de mild hybriden kunnen zijn.

Het systeem van Bosch, genaamd "Boost Recuperation System"(BRS), zou een brandstofbesparing moeten opleveren van 5 tot 18% tegen minimale meerkosten. BRS bestaat uit een elektromotor, een 48V, 0,25 kWh lithium-ion accu en een DC/DC omvormer.

Het systeem kan remenergie in de accu opslaan. Een start-stopsysteem kan de motor uitschakelen, zodra het gas wordt losgelaten (tijdens stops, maar ook bij remmen op de motor). De accu kan de voertuigelektronica dan van stroom voorzien. Bovendien kan het systeem de auto een tijdelijke boost geven van 10 kW tijdens acceleratie.

Zie ook het originele artikel in het Engels.

zondag 21 juni 2015

Autobelastingen worden minder afhankelijk van CO2-uitstoot

In de autobrief II die staatssecretaris Wiebes gisteren naar de tweede kamer heeft gestuurd, staat het plan om de autobelastingen minder afhankelijk te maken van de CO2-uitstoot. 


Wiebes schrijft dat autobelastingen primair gericht zijn op het binnenhalen van belastinggeld. Het in de autobelastingen ingebouwde milieubeleid is van secundair belang. Doordat Nederlandse automobilisten hun gedrag sterk aanpassen aan wat de overheid stimuleert, zijn de belastinginkomsten echter sterk terug gelopen.

De kosten voor de bereikte milieu-effecten staan daarbij totaal niet in verhouding tot de gederfde belastingopbrengsten. Daarbij vallen de milieu-effecten door allerlei neveneffecten in de praktijk sterk tegen. Zo is er het zogenaamde waterbed-effect. Dat wij in Nederland in zuinigere auto's rijden zorgt er voor dat er buiten Nederland meer onzuinige auto's worden verkocht, doordat er Europees beleid is, gericht op een gemiddelde uitstoot op Europees niveau. De staatssecretaris wil het nationale beleid nu dus afbouwen. Omdat CO2 een wereldwijd probleem is, biedt nationaal beleid weinig voordelen bovenop het Europese beleid.

Het beleid gericht op CO2-reductie zal langzaam worden afgebouwd om de markt niet al te zeer te verstoren. Daarbij zal het beleid zich meer richten op de uitstoot van vervuilende stoffen in plaats van CO2. Hiertoe zal de wegenbelasting voor diesels zonder roetfilter worden verhoogd. Het beleid gericht op nulemissievoertuigen (elektrisch en waterstof) zal min of meer worden voortgezet, terwijl het beleid gericht op plug-in hybriden wordt afgebouwd. Bij elektrische voertuigen wordt vanaf 2019 een maximaal aanschafbedrag van € 50.000,- ingevoerd waarover de 4% bijtelling mag worden toegepast. Dit omdat duurdere modellen elektrische auto's (Tesla's) relatief populair zijn. Zo wordt voorkomen dat relatief veel geld terecht komt bij een zeer kleine groep leaserijders. Voor voertuigen op waterstof geld het maximum nog niet. Van die voertuigen zijn nog geen modellen beschikbaar die minder dan € 50.000 kosten, daarbij gaat het vooralsnog om zeer kleine aantallen per jaar.

De eerste stap om de stimulans voor plug-ins af te bouwen wordt in 2016 al gezet. Die maatregel was eerder al aangekondigd. Dat leidt nu al tot langere leveringstijden. Eind dit jaar kunnen we rekenen op een flinke verkooppiek voor plug-ins die dit jaar nog 7% bijtelling hebben, maar volgend jaar 15%. Veel modellen zullen snel zijn uitverkocht, voor sommige populaire modellen is het nu al de vraag of een auto die nu besteld wordt nog dit jaar kan worden geleverd.

Volgend jaar kunnen we een flinke groei verwachten in de verkoop van elektrisch aangedreven auto's aan de leasemarkt. Deze groei zal echter onvoldoende zijn om te compenseren voor de terugval in de verkoop van plug-ins volgend jaar en de jaren daarna. Daarmee lijkt de doelstelling van de overheid voor 200.000 (semi-)elektrische auto's in 2020 met het voorgestelde beleid onhaalbaar. Het lijkt geen toeval dat de staatssecretaris in zijn brief met geen woord rept over die doelstelling.

Het is maar de vraag of het voorstel van de staatssecretaris uiteindelijk ook door beide kamers komt. Het kabinet is akkoord, maar er is steun nodig van oppositiepartijen om het plan door de Eerste Kamer te loodsen. Partijen als GroenLinks zullen waarschijnlijk niet enthousiast zijn over de plannen.

Persoonlijk vind ik het plan in hoofdlijnen positief. Eindelijk doet men wat aan het inefficiënte beleid. Anderzijds getuigt het nog steeds van een gebrek aan toekomstvisie. De stimulans voor elektrisch rijden wordt op de lange termijn ook onhoudbaar. Er gaat relatief veel geld naar een nog zeer klein aantal voertuigen. Als elektrisch rijden meer gemeen goed wordt is de huidige stimulans onbetaalbaar. Hoewel ik geen echt grote doorbraak voor 2020 verwacht, lijkt het verstandig het beleid al voor 2020 te versoberen.

zaterdag 23 mei 2015

Gaan we weer rekeningrijden?

Het AD weet uit welingelichte bronnen te melden dat staatssecretaris Wiebes overweegt om de BPM vanaf 2017 geleidelijk te gaan afschaffen. De staatssecretaris is bezig met het opstellen van zijn langverwachte autobrief waarin hij zijn plannen voor 2017-2020 schetst. Inmiddels wordt er van alle kanten al volop op vooruit gespeculeerd en ideeën gepromoot. Zo wil iedereen af van de bijtellingsregeling (of in ieder geval een verdere aanpassing).

Er is echter een flinke anaconda onder het gras. Het moet budgetneutraal. Nu levert de BPM nog 1,1 miljard op, de bijtellingsregeling kost de staatssecretaris 'slechts' de helft. Een accijnsverhoging gaat bij lange na niet genoeg opleveren doordat de meeste meeropbrengsten weglekken naar onze buurlanden. En via wegenbelasting zie ik dit soort bedragen ook niet opgehaald gaan worden. Daarbij is de BPM regeling een relatief succesvolle regeling: Nederlanders rijden in veel milieuvriendelijkere auto's dan andere Europeanen. De belangrijkste reden om van de BPM regeling af te willen is dat 'Brussel' er van af wil.

Ongetwijfeld zullen de PvdA en de 'constructieve oppositie' dan ook eisen dat de BPM wordt vervangen door een andere anti-groene (want CO2 is goed voor planten) regeling. Nu in Duitsland en België hard wordt gewerkt aan tolplannen lijkt het onvermijdelijk dat in Nederland het plan voor rekeningrijden (ongetwijfeld onder een nieuwe naam) uit de la wordt getrokken. Het is nog even afwachten, maar u hoeft nu niet verbaasd te zijn als dat zo is.

woensdag 20 mei 2015

Rekenkamer: stimulering (semi-)elektrische auto's is duur

De Rekenkamer heeft vandaag een uitgebreid rapport gepubliceerd over het kabinetsbeleid. Ten aanzien van verkeer en vervoer is specifiek het beleid ten aanzien van (semi-)elektrische voertuigen bekeken.

Samenvatting
Het Rijk stimuleert de verkoop van (semi-)elektrische auto’s hoofdzakelijk door kortingen op autobelastingen. Dit zijn relatief dure maatregelen. De kabinetsdoelstelling van 200.000 (semi-)elektrische auto’s in 2020 lijkt haalbaar. In verband met de export moet bovendien de verkoop van mogelijk 300.000 (semi-)elektrische auto’s fiscaal worden gestimuleerd om de doelstelling van 200.000 in 2020 te realiseren. Gelet op de ervaringen is de kans groot dat de doelstelling vooral zal worden gerealiseerd door grote hybride plug-in-auto’s die minder zuinig zijn. Alternatieve maatregelen om de verkoop van (semi-)elektrische auto’s te bevorderen zijn tot op heden niet uitgewerkt.

Dure maatregel
Met ruim een half miljard Euro is de lagere bijtelling voor zuinige auto's van de zaak verreweg de duurste maatregel. Het  Planbureau voor de Leefomgeving heeft in 2014 becijferd dat in 2013 het maximale fiscale voordeel voor een ondernemer in de inkomstenbelasting in vijf jaar tijd in theorie kon oplopen tot meer dan 40.000 euro voor de plug-in hybride Mitsubishi Outlander en tot circa 85.000 euro voor de volledig elektrische Tesla S Performance. In 2014 zijn deze bedragen gedaald naar 13.000 en 36.000 euro.

Voordelen komen vooral bij zakelijke rijders
Deze voordelen komen vooral in de zakelijke markt terecht. Volledig elektrische auto's worden voor 70% verkocht aan zakelijke rijders en dan nog 18% wordt ingezet bij verhuurbedrijven, importeurs en dealerbedrijven. Van de plug-in hybriden komt zelfs 78% terecht bij zakelijke rijders.

Beperkte milieuwinst
De werkelijke CO2-uitstoot van plug-in hybrides is in Nederland waarschijnlijk hoger dan uit de tests die worden uitgevoerd voor registratie blijkt. Dit zou kunnen betekenen dat het halen van de doelstelling van 200.000 (semi-)elektrische auto’s in 2020 slechts in beperkte mate milieuwinst zal opleveren.

Doelstelling
Het kabinet wil in 2020, 200.000 (semi-)elektrische auto’s op de Nederlandse wegen hebben. In totaal waren er eind 2014 43.762 (semi-)elektrische auto’s geregistreerd. De tussentijdse streefwaarde voor 2015 van 15.000 tot 20.000 (semi-)elektrische auto’s is hiermee ruim gehaald. Uit scenario’s van Policy Research blijkt dat ook 200.000 (semi-)elektrische auto’s in 2020 haalbaar moet zijn. Dit scenario is volgens anderen echter onrealistisch. Aumacon schat dat we op zo'n 155.000 blijven steken, ikzelf verwacht niet meer dan 110.000.

Veel grote plug-ins
De ministers van EZ en IenM hebben, toen zij de prognose van 200.000 (semi-)elektrische auto’s in 2020 opstelden, de snelle opmars van grote plug-ins niet voorzien. Eind 2014 stonden de (grote) Mitsubishi Outlander en Volvo V60 plug-in hybride op de eerste en tweede plaats van de geregistreerde (semi-)elektrische auto’s. Hiervan waren er 15.725 respectievelijk 9.707 verkocht. Naar verwachting zal het doel van 200.000 (semi )elektrische auto’s in 2020 vooral worden gehaald door de verkoop van dit soort grote plug-ins.

Export

Uit de evaluatie van de autogerelateerde belastingen komt naar voren dat het aantal fiscaal gestimuleerde auto’s dat na enkele jaren wordt geëxporteerd fors kan zijn. Het aantal auto’s waarvan de aankoop fiscaal wordt gestimuleerd om de doelstelling van 200.000 (semi )elektrische auto’s in 2020 te halen, ligt in de meer realistische scenario’s rond de 300.000. Van deze 300.000 auto’s zullen er dan tussen de 195.000 en 230.000 overblijven en op de Nederlandse wegen rijden. De rest wordt als tweedehands auto geëxporteerd. De lage CO2-uitstoot komt voor deze auto’s vanaf dat moment aan een ander land ten goede.
Behalve de vraag naar tweedehands (semi-)elektrische auto’s in het buitenland speelt hier ook mee dat de vraag naar tweedehands (semi-)elektrische auto’s op de Nederlandse particuliere markt beperkt is. Voor particulieren is een (semi-)elektrische auto, ondanks de lagere motorrijtuigenbelasting, duurder dan een vergelijkbare ‘gewone’ auto.

Alternatieve maatregelen niet overwogen
De minister van IenM heeft in mei 2014 toegezegd om na te gaan of er kosteneffectievere maatregelen voor CO2-reductie mogelijk zijn. In 2014 hebben de verantwoordelijke ministers nog niet overwogen om voor de stimulering andere dan fiscale maatregelen in te zetten. Recent zijn wel wijzigingen in het fiscale beleid voor 2016 voorgesteld. Deze wijzigingen betekenen een versobering ten opzichte van voorgaande jaren. Maar het gaat uitsluitend om aanpassingen binnen het fiscale kader.
In zijn brief ‘Keuzes voor een beter belastingstelsel’ geeft de staatssecretaris van Financiën wel aan in te willen zetten op aanscherping van Europees bronbeleid, omdat dit uit de evaluatie naar voren komt als zeer effectief, relatief efficiënt, weinig verstorend en goed uitvoerbaar.


Met dit rapport in zijn zak kan de Minister van IenM verder aan de slag met zijn autobrief met plannen voor de periode 2017-2020. Het streven om in te zetten op aanscherping van Europees bronbeleid (lagere gemiddeld CO2-uitstoot voor auto's) noemt hij in een reactie 'nog geen gelopen race'. Europese autofabrikanten lobbyen voor versoepeling van de voorgenomen aanscherping, omdat het invoeren van een nieuwe testprocedure ertoe leidt tot hogere (meer realistische) uitkomsten. De Rekenkamer heeft in een reactie benadrukt dat Europees bronbeleid alleen onvoldoende zal zijn om de doelstelling voor 2020 te halen. Nationaal beleid zal ook nodig zijn. In dat kader roept de Bovag op om het huidige fiscale beleid af te schaffen en te vervangen door een subsidieregeling.

vrijdag 17 april 2015

Oldtimers massaal van de weg

Op 14 april jl. heeft staatssecretaris Wiebes de Tweede Kamer in een brief geïnformeerd over de gevolgen van het besluit om sinds 1 januari 2014 motorrijtuigenbelasting (MRB), ook wel bekend als wegenbelasting, te gaan heffen op oldtimers jonger dan 40 jaar ('youngtimers'). Voor benzine-auto's van 25 tot 40 jaar geldt een speciale regeling met een laag tarief, maar zo'n regeling is er niet voor 'youngtimers' op LPG en diesel.

De gevolgen blijken veel groter te zijn dan oorspronkelijk verwacht. Oorspronkelijk was de verwachting dat 30% van de youngtimers van de weg zou gaan en 70% MRB zou gaan betalen. In de praktijk blijkt dat totaal anders. 
Het blijkt dat youngtimers massaal van de weg zijn gehaald, met name youngtimers op diesel en LPG.

Diesel
In 2013 waren er ruim 38.000 dieselauto’s uit 1975-1986 die gebruik maakten van de oldtimervrijstelling. Voor deze auto’s zou met ingang van 2014 in principe het volle MRB-tarief betaald moeten worden. Van deze 38.000 auto’s had in januari 2015 nog slechts 12.000 (32%) geen bijzondere status. De rest van de auto’s was geschorst (30%), geëxporteerd (27%), administratief gesloopt (8%) of had een andere bijzondere status (3%).
Voor 2.000 van de ruim 12.000 auto’s zonder bijzondere status werd geen MRB betaald, omdat ze deel uitmaakten van de bedrijfsvoorraad, of omdat er geen houder bekend was. Op 3.000 auto's was vervolgens nog een kwarttarief van toepassing (hoofdzakelijke kampeerauto’s) en een klein aantal is vrijgesteld (o.a. taxi’s). Alles bij elkaar wordt dus slechts over zo'n 7.000 diesels (18%) het volle MRB tarief betaald.

LPG
Op 1 juli 2013 waren er 23.000 LPG-auto’s uit 1975-1986 die gebruik maakten van de oldtimervrijstelling. Van deze 23.000 auto’s had in januari 2015 41% geen bijzondere status. De rest van de auto’s was geschorst (39%), geëxporteerd (11%), administratief gesloopt (6%) of had een andere bijzondere status (3%).
Voor de resterende 8.000 auto’s zou MRB betaald moeten worden. Om het hoge LPG-tarief te ontlopen is er bij LPG-auto’s de mogelijkheid om de LPG-tank te verwijderen en op benzine te gaan rijden en vervolgens al dan niet van de overgangsregeling gebruik te maken. Dit is op grote schaal gebeurd. Bij 49% van de 8.000 auto’s is de LPG-tank verwijderd en wordt gebruik gemaakt van de overgangsregeling voor benzineauto’s. Bij nog eens 5% is eveneens de tank verwijderd, maar wordt geen gebruik gemaakt van de overgangsregeling. Tot slot valt 8% onder een kwarttarief (hoofdzakelijke kampeerauto’s) of is volledig vrijgesteld (o.a. taxi’s). Uiteindelijk wordt voor slechts 3.000 (13%) van de 23.000 LPG-auto’s het volle tarief betaald.

Benzine
Bij benzineauto’s zijn de gedragseffecten het minst geweest. Naast het feit dat de MRB-tarieven voor benzineauto’s lager zijn dan de tarieven voor diesel- en LPG-auto’s, kon er ook gebruik gemaakt worden van de overgangsregeling. Hierdoor wordt de MRB beperkt tot € 120 per jaar.

Op 1 juli 2013 waren er 90.000 benzineauto’s uit 1975-1986 die gebruik maakten van de oldtimervrijstelling. Van deze 90.000 auto’s had in januari 2015 ruim 70.000 (77%) geen bijzondere status. De rest van de auto’s was geschorst (13%), geëxporteerd (5%), administratief gesloopt (4%) of had een andere bijzondere status (1%).
Voor 3.000 van de auto’s zonder bijzondere status werd geen MRB betaald omdat ze deel uitmaakten van de bedrijfsvoorraad of omdat er geen houder bekend was.

Voor de resterende ruim 67.000 auto’s zou MRB betaald moeten worden. Het merendeel (56.000) valt onder het overgangsrecht. Nog eens 2.000 auto’s vallen onder een kwarttarief (hoofdzakelijke kampeerauto’s) of is volledig vrijgesteld.

Tegenvallende opbrengst
Alles bij elkaar wordt duidelijk dat de opbrengst aan MRB door deze maatregel zeer gering is. Wiebes weet echter met enige creativiteit toch een geraamde opbrengst uit zijn hoed te toveren van € 137 miljoen. Dit doet hij door een schatting te maken van hoeveel auto's zijn ingeruild voor nieuwe auto's waar gewoon MRB voor moet worden betaald. Dat is volgens Auto Motor Klassiek in de oorspronkelijke ramingen echter niet gedaan. De staatssecretaris probeert de Tweede Kamer dus te misleiden door te goochelen met getallen.

Milieu-effecten
Ook bij de milieu-effecten kun je zo je vraagtekens zetten. Natuurlijk zijn nieuwe auto's schoner dan oude auto's. Maar auto's op LPG zijn schoner dan die op benzine. Als bij auto's op LPG de LPG tank massaal wordt verwijderd, dan levert dat juist meer milieubelasting op in plaats van minder.

woensdag 15 april 2015

CBS: hybride auto's rijden veel kilometers

Uit een persbericht van het CBS komt naar voren dat hybride en elektrische voertuigen relatief veel kilometers afleggen. De titel van het bericht gaat er over dat het aantal hybride auto's nog steeds stijgt. Dat was al eerder bekend.

Wat mij opviel, was wat er verder in het bericht stond over het aantal kilometers wat auto's met verschillende aandrijvingen aflegden. Hybride en elektrische auto's blijken meer kilometers af te leggen dan benzine-auto's en zelfs meer dan auto's met overige aandrijving (m.n. LPG en CNG). Nu is het de verwachting dat veel elektrische auto's helemaal niet zo veel kilometers afleggen (vanwege de beperkte range), dus het lijkt er op dat hybride auto's vooral voor die hoge gemiddelde afstand afhankelijk zijn.

Dat hybride en elektrische auto's relatief veel kilometers afleggen is goed nieuws omdat het betekent dat stimulering van hybride en elektrische aandrijvingen niet alleen ertoe leidt dat mensen dat soort voertuigen aanschaffen, maar dat ze ook daadwerkelijk gebruikt worden. Dat betekent dus weer dat er zo ook echt een significante verlaging van de uitstoot van CO2 en vervuilende stoffen kan worden bereikt.

dinsdag 14 april 2015

Nederlands bedrijf werkt aan techniek voor waterstoftankstations

Het Nederlandse bedrijf Teesing werkt aan een efficiëntere techniek voor het snel vullen van waterstofauto's. Teesing is mijn voormalige werkgever, maar ik ben bij dit project nog steeds betrokken. De techniek van Teesing is bedoeld om waterstof over te brengen van de ene opslag (bijvoorbeeld in een tankstation) naar de andere (bijvoorbeeld de tank van een voertuig). Tot nu toe moet het gas eerst gekoeld worden voordat het overgebracht kan worden. Hier voor wordt vloeibare stikstof gebruikt. Met de nieuwe techniek van Teesing gebeurt het overbrengen veel efficiënter, waardoor het koelen overbodig wordt. Dit resulteert in een veel goedkopere oplossing waarmee net zo snel getankt kan worden bij drukken tot 700 bar.

zondag 12 april 2015

Aluminium accu lijkt kans voor hybride auto

Regelmatig verschijnen er publicaties over nieuwe doorbraken in de wereld van batterijtechnologie. In de praktijk lijkt er echter al een paar jaar niet heel veel te veranderen. Onlangs wist Stanford University weer met een bericht te komen. Ook Stanford kwam natuurlijk met een positief verhaal.

Dit keer gaat het over een aluminium-ion batterij. Het grote verschil met de lithium-ion batterij is (zoals de naam al aangeeft) het gebruik van aluminium in plaats van lithium.

Voordelen
Aluminium biedt een aantal voordelen ten opzichte van lithium. Zo levert lithium geen brandgevaar op bij ongevallen. Een belangrijk voordeel is dat Stanford er in geslaagd is om de batterij in slechts in minuut op te laden. Tenslotte gaat de batterij ook veel langer mee dan lithium batterijen. De batterij van Stanford verdroeg 7.500 laadcycli zonder verlies aan capaciteit. De levensduur van een typische lithium batterij is ongeveer 1.000 cycli. Ten slotte is aluminium ook goedkoper dan lithium.

Nadeel
Het grote nadeel van de aluminium batterij is dat deze slechts het halve voltage produceert van de lithium batterij. Dit resulteert ook in een lagere energiedichtheid. Met andere woorden: er zijn grotere batterijen nodig om dezelfde hoeveelheid energie te kunnen opslaan. Dat is een belangrijk nadeel waardoor de batterij in mijn ogen ongeschikt lijkt voor de meest populaire toepassingen van lithium batterijen, zoals mobiele apparaten en elektrische auto's.

Toepassingen
Toch zijn er wel toepassingen denkbaar waarbij de voordelen van de aluminium batterij belangrijker lijken dan dit nadeel. In het bericht van Stanford wordt gedacht aan batterijen om duurzame energie uit het stroomnet op te slaan, bijvoorbeeld als het hard waait en er een overschot aan windenergie is. Een batterij die snel kan worden opgeladen kan ook snel energie opslaan. Dat er meer batterijen nodig zijn, is bij stationaire toepassingen minder relevant. De langere levensduur van de batterij maakt in dit geval het verschil.

Hybride
Hoewel aluminium ongeschikt lijkt voor elektrische auto's en stekkerhybriden, zie ik ook wel kansen voor voertuigtoepassingen. Hybride auto's zonder stekker hebben namelijk een relatief kleine accu, waarbij het cruciaal is dat de accu snel geladen kan worden om snel remenergie op te slaan. Ook de lange levensduur is belangrijk. Een accu in een hybride systeem wordt in één rit meerdere keren geladen en ontladen. In het hybride systeem van Toyota wordt de potentiële capaciteit van de accu's maar voor een deel benut, om slijtage aan de accu te reduceren. Voor het hybride systeem van Honda (Integrated Motor Assist) geldt dezelfde afweging nog sterker omdat dit systeem nog sterker afhankelijk is van teruggewonnen remenergie. Beperkte levensduur van de accu is een belangrijke reden waarom het IMA systeem op de markt mislukt is. Mogelijk biedt de aluminium batterij nieuwe kansen voor hybride aandrijvingen.

Brandstofcelvoertuig
Een ander type voertuigen waarbij dit soort accu's mogelijk kansen biedt is de brandstofcelauto. Omdat de brandstofcel niet meteen gestopt kan worden als het gaspedaal wordt losgelaten, is er een accu nodig om overtollige energie op te slaan. Deze accu voorziet de elektromotor ook van extra stroom als het gaspedaal (dieper) wordt ingedrukt, om de respons op het gaspedaal te verbeteren. Ook hierbij worden nu lithium accu's gebruikt, maar die hebben net als bij hybriden zo hun beperkingen. Net als bij gewone hybriden gaat het bij brandstofcelauto's om relatief kleine accu's die per rit meerdere keren kunnen worden geladen en ontladen.

Hyundai levert waterstofauto's af

Hyundai heeft op 8 april jl. weer een aantal ix35 waterstofauto's geleverd. Zerauto meldt dat dit in Rotterdam gebeurde na afloop van het Waterstofforum. Tot voor kort was Rijkswaterstaat de enige die met twee ix35's rondreed. Nu komen daar de TU Delft, Air Liquide, Linde Gas en taxibedrijf Rotterdamse Mobiliteit Centrale en de gemeente Arnhem bij.

Hyundai dealer Van der Wel in Rotterdam-Bergschenhoek is aangesteld als eerste dealer van waterstofauto's in Nederland. Iedereen kan daar de ix35 aanschaffen voor € 66.550 (€ 55.000 excl BTW).

Nog steeds veel export van gebruikte elektrische auto's

Uit een bericht op Zerauto komt naar voren dat er nog steeds subsidie op elektrische auto's naar het buitenland lekt. Nieuw gekochte elektrische auto's verdwijnen vaak al snel als occasion naar het buitenland. Maar liefst 12% van alle elektrische auto's gaat als occasion weer de grens over. Meer dan de helft daarvan was nog geen jaar oud.

Dit is vooral een gevolg van het gevoerde beleid. De stimulering voor elektrische auto's is vooral gericht op leaserijders. Als een leasewagen tussentijds of na afloop van het contract echter verkocht wordt, is er in Nederland weinig vraag naar en verdwijnt de auto vaak naar het buitenland. Vooral in Noorwegen is de belangstelling groot. Daar betaal je met een elektrische auto geen tol, krijg je direct een parkeervergunning en mag je over de busbaan files voorbij rijden. Daardoor hebben Noren wel graag een tweedehands EV. Behalve Noorwegen zijn ook Duitsland en Rusland grote afnemers.

Voor de zomer stuurt de staatssecretaris een nieuwe autobrief naar de tweede kamer, waarin ook aandacht zal zijn voor export.

dinsdag 17 maart 2015

Aumacon: doelstelling 2020 voor elektrisch rijden wordt niet gehaald

Volgens automotive consultancybureau Aumacon wordt de doelstelling voor elektrisch rijden van 200.000 (semi-)elektrische auto's in Nederland niet gehaald. Aumacon verwacht over vijf jaar zo'n 155.000 (semi-)elektrische auto's.

Plug-ins
De belangrijkste markt voor elektrisch vervoer in Nederland is de plug-in hybride. In 2013 werden er daarvan 20.164 verkocht, maar in 2014 daalde dat naar 12.425. Dit kwam door verhoging van de bijtelling van nul naar 7 procent. In 2016 gaat de bijtelling naar 15%. Hierdoor verwacht Aumacon in 2015 nog een stijging naar 15.000 stuks, maar voor 2016 weer een flinke terugval naar 7.500 stuks. Volgens Aumacon is er in 2016 nauwelijks meer een fiscaal voordeel voor plug-ins, omdat de hogere bijtelling wordt gecompenseerd door de hogere aanschafprijs. Na 2016 verwacht Aumacon herstel, maar dit zal afhangen van de verdere plannen op fiscaal gebied.

Persoonlijk verwacht ik dit jaar dat de verkoop in 2015 nog iets hoger zal liggen: zo'n 16.000 stuks, mede dankzij het succes van de Golf GTE. De terugval in 2016 lijkt realistisch, maar het herstel da
t Aumacon verwacht naar zo'n 20.000 stuks in 2020 zie ik niet gebeuren. Het zal een stuk langzamer gaan, tenzij de overheid opeens weer extra geld zal uittrekken voor plug-in hybriden.

Bijrol voor volledig elektrische auto
De volelektrische auto’s (FEV) spelen vooralsnog ondergeschikte rol. Weliswaar steeg de FEV-verkoop in 2014 naar 2.982 stuks, wat vergeleken met de 2.619 stuks in 2013 een toename was van 13,9 procent, maar een echte doorbraak laat al jaren op zich wachten. Volgens Aumacon is er te weinig productaanbod en verslechteren de fiscale stimuli, maar de echte reden dat de FEV niet doorbreekt is volgens mij gewoon de actieradius en prijs. Pas als de actieradius toeneemt ontstaat er echt een markt voor de elektrische auto, en dan nog zal de prijs, inclusief het fiscale beleid een grote invloed hebben.Een belangrijke tekortkoming in de schattingen van Aumacon is dat het de export en sloop van gebruikte elektrische voertuigen in haar verwachtingen niet meeneemt. Gebruikte elektrische auto's die met veel fiscaal voordeel zijn aangeschaft blijken een gewild exportproduct. Op basis van een voorzichtiger herstel van de verkoop van plug-ins na 2016 en export van gebruikte plug-ins en FEVs kom ik op een schatting van slechts 110.000 elektrische voertuigen in 2020. Dat is net meer dan de helft van de doelstelling.


Geld voor 5 nieuwe LNG stations

De Europese Unie heeft € 3,9 mln. toegewezen aan een initiatief om 5 nieuwe LNG tankstations te bouwen langs Nederlandse snelwegen. De stations moeten bijdragen aan het uitrollen van een Europees netwerk van LNG tankstations voor lange afstand vrachtverkeer. Naast het bestaande tankstation in Zwolle moeten er nu tankstations komen in Nieuwegein, Heteren, Veghel, Utrecht en Geldermalsen
LNG (Liquefied Natural Gas) is aardgas wat vloeibaar is gemaakt door het extreem te koelen. LNG (en LBG, vloeibaar biomethaan) wordt in het nationale energieakkoord, maar ook de Europese Unie gezien als het enige werkbare alternatief voor diesel voor (middel)lange afstand vrachtverkeer. Waterstof, elektrisch vervoer en CNG zijn hier minder geschikt. Daarom wordt er nu in Nederland en Europa vaart gemaakt met het uitrollen van een Europees netwerk. LNG leidt tot een iets lagere CO2-uitstoot en heeft minder vervuilende emissies, met name zwavel en fijn stof.

woensdag 11 februari 2015

Plug-in Golf groot succes

Uit cijfers van de RVO die gepost zijn op de blog van Zerauto blijkt dat de verkoop van de Golf GTE, de plug-in versie van de Golf een groot succes is. In Januari werden er maar liefst 899 geregistreerd. Daarmee is deze plug-in de populairste (semi-)elektrische auto.

De auto die tot nu toe de ranglijsten aanvoerdde, de Mitsubishi Outlander werd met 577 stuks naar de tweede plaats verdrongen. Mede dankzij het succes van de Golf steeg het aantal geregistreerde plug-ins met 2.041 stuks. Als dit aanhoudt zou 2015 wel eens in de buurt kunnen komen van topjaar 2013.

Het aantal volledig elektrische auto's nam toe met 327 stuks. Dat is iets meer dan gemiddeld vorig jaar. Opvallend is dat het aantal Nissan Leafs afnam. Dit is een fenomeen wat we eerder ook al zagen bij hybride auto's. Na 3 jaar komen de auto's niet meer in aanmerking voor lagere bijtelling en worden ze massaal ingeruild. Omdat de vraag naar dat soort auto's zonder lage bijtelling gering is, gaat een groot deel naar het buitenland, waar weinig aanbod van gebruikte elektrische auto's is.

Met het aflopen van de subsidieregeling voor schone lichte bedrijfswagens is de verkoop van die voertuigen in januari ingezakt. Er werden slechts 9 (semi-)elektrische lichte bedrijfswagens geregistreerd. Staatssecretaris Mansveld heeft maandag echter een nieuwe regeling aangekondigd. De belangstelling voor de oude regeling viel tegen. Die regeling gold alleen in gemeenten met een milieuzone. De nieuwe regeling geldt straks ook in buurgemeenten van gemeenten met een milieuzone.

vrijdag 6 februari 2015

Rijden op de Zon

Op Nu.nl vandaag een bericht over weer een prijs die studenten uit Eindhoven hebben gewonen met hun gezinsauto op zonne-energie. Dat lijkt voor velen nog een ver-van-mijn-bed-show, maar ik schreef eerder ook al een stuk over het zonnedak van de Prius. Het toepassen van zonne-energie op voertuigen biedt zeker mogelijkheden. Niet dat zonne-energie je nou heel ver gaat brengen. Als je kijkt naar de solar-challenge dan zie je dat zelfs bij een 1 persoons lichtgewicht wagen de prestaties niet heel super zijn. Een zonnedak levert onvoldoende stroom op om een volwaardige gezinsauto voort te stuwen. Toch zie ik er wel degelijk toekomst in om twee redenen.

Ten eerste natuurlijk het imago. Als je groen wilt rijden kun je wel in een Mitsubishi Outlander gaan rijden op groene stroom, of in een oude Mercedes diesel op plantaardige olie, maar het valt eigenlijk niemand op, tenzij je er enorme stickers op gaat plakken. Een zonnedak valt veel meer op.

Ten tweede is het een goed middel tegen range anxiety. Je komt er iets verder mee, maar vooral geeft het rust voor als de publieke laadpaal op je bestemming door iemand anders is bezet. Of als je denkt: misschien haal ik het niet. Met een zonnedak haal je het overdag altijd, alleen kan het wel een flinke tijd gaan duren als je moet stoppen om te wachten tot je accu weer een beetje is bijgeladen.