dinsdag 17 maart 2015

Aumacon: doelstelling 2020 voor elektrisch rijden wordt niet gehaald

Volgens automotive consultancybureau Aumacon wordt de doelstelling voor elektrisch rijden van 200.000 (semi-)elektrische auto's in Nederland niet gehaald. Aumacon verwacht over vijf jaar zo'n 155.000 (semi-)elektrische auto's.

Plug-ins
De belangrijkste markt voor elektrisch vervoer in Nederland is de plug-in hybride. In 2013 werden er daarvan 20.164 verkocht, maar in 2014 daalde dat naar 12.425. Dit kwam door verhoging van de bijtelling van nul naar 7 procent. In 2016 gaat de bijtelling naar 15%. Hierdoor verwacht Aumacon in 2015 nog een stijging naar 15.000 stuks, maar voor 2016 weer een flinke terugval naar 7.500 stuks. Volgens Aumacon is er in 2016 nauwelijks meer een fiscaal voordeel voor plug-ins, omdat de hogere bijtelling wordt gecompenseerd door de hogere aanschafprijs. Na 2016 verwacht Aumacon herstel, maar dit zal afhangen van de verdere plannen op fiscaal gebied.

Persoonlijk verwacht ik dit jaar dat de verkoop in 2015 nog iets hoger zal liggen: zo'n 16.000 stuks, mede dankzij het succes van de Golf GTE. De terugval in 2016 lijkt realistisch, maar het herstel da
t Aumacon verwacht naar zo'n 20.000 stuks in 2020 zie ik niet gebeuren. Het zal een stuk langzamer gaan, tenzij de overheid opeens weer extra geld zal uittrekken voor plug-in hybriden.

Bijrol voor volledig elektrische auto
De volelektrische auto’s (FEV) spelen vooralsnog ondergeschikte rol. Weliswaar steeg de FEV-verkoop in 2014 naar 2.982 stuks, wat vergeleken met de 2.619 stuks in 2013 een toename was van 13,9 procent, maar een echte doorbraak laat al jaren op zich wachten. Volgens Aumacon is er te weinig productaanbod en verslechteren de fiscale stimuli, maar de echte reden dat de FEV niet doorbreekt is volgens mij gewoon de actieradius en prijs. Pas als de actieradius toeneemt ontstaat er echt een markt voor de elektrische auto, en dan nog zal de prijs, inclusief het fiscale beleid een grote invloed hebben.Een belangrijke tekortkoming in de schattingen van Aumacon is dat het de export en sloop van gebruikte elektrische voertuigen in haar verwachtingen niet meeneemt. Gebruikte elektrische auto's die met veel fiscaal voordeel zijn aangeschaft blijken een gewild exportproduct. Op basis van een voorzichtiger herstel van de verkoop van plug-ins na 2016 en export van gebruikte plug-ins en FEVs kom ik op een schatting van slechts 110.000 elektrische voertuigen in 2020. Dat is net meer dan de helft van de doelstelling.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten