zondag 3 juli 2016

Verkopen plug-ins ingestort

Na een forse versobering van de bijtellingsregeling voor plug-ins sinds 1 januari, werd er een flinke daling van de verkopen verwacht. Hoe erg het zou zijn was natuurlijk natte-vinger-werk. Nu we een flink eind in het jaar zijn, kunnen we eens kijken hoe de resultaten zijn. Ik gebruik hier voor de cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Resultaten 2016
Eind 2016 waren er 88.991 auto's met een elektrische aandrijving (zowel plug-ins als hybriden), een toename van maar liefst 98% ten opzichte van eind 2015. Het aantal volledig elektrische personenvoertuigen bedroeg 9.368, een toename van 37% ten opzichte van het jaar er voor. Het aantal plug-in voertuigen groeide met maar liefst 112% tot 78.163. Het aantal elektrische lichte bedrijfswagens groeide met een meer bescheiden 16% tot 1.460. Er waren ca. 10 brandstofcelvoertuigen, een bescheiden aantal, maar procentsgewijs een flinke groei t.o.v. de 2 eind 2014.

Tussenstand per 31 mei 2016
Eind mei waren er 93.216 elektrische voertuigen. Dit betrof 10.690 elektrische voertuigen, 81.124 plug-in hybriden, 23 brandstofcelvoertuigen en 1.496 elektrische lichte bedrijfswagens.

Verwachting 2016
Eind 2016 verwacht ik dat er ca. 100.000 elektrische voertuigen zijn. Ik verwacht dat de het aantal volledig elektrische voertuigen met ca. 35% groeit tot ca. 12.800. Ik verwachtte eerder dat de versobering van de stimulering van plug-ins tot een verschuiving zou leiden naar volledig elektrische voertuigen. Zo'n verschuiving is echter nog niet zichtbaar.
De groei van het aantal plug-ins is dit jaar vrijwel tot stilstand gekomen. Ik verwacht een groei van ca. 10% tot ca. 86.000 op basis van de huidige verkopen. Dat betekent dat de groei ca. 80% lager is dan vorig jaar. Daarbij moet gezegd worden dat leasemaatschappijen eind vorig jaar veel plug-ins op kenteken hebben gezet op ze in de loop van dit jaar te verleasen, zodat de klant nog gebruik kan maken van het fiscale voordeel wat vorig jaar gold. Mogelijk herstelt de verkoop van plug-ins zich nog enigszins.
Nieuw in de cijfers van de RvO is dat er ook als categorie brandstofcelvoertuigen is opgenomen. Op basis van een geschat aantal van 10 eind 2015, verwacht ik een toename tot ca. 30 stuks eind dit jaar. Procentsgewijs dus weer de snelst groeiende categorie, maar in absolute aantallen nog steeds verwaarloosbaar.
Het aantal elektrische lichte bedrijfswagens groeit licht (+6%) naar ca. 1.600. Voor deze categorie is er een minder sterke stimulans dan voor elektrische personenwagens.

2020
Met ca. 100.000 elektrische voertuigen eind dit jaar, is de verwachting dat het overheidsdoel van het Plan van Aanpak Elektrisch Rijden van 200.000 in 2020 lang niet gehaald gaat worden. Zonder ingrijpende wijzigingen in de regelgeving worden het er ca. 160.000.

vrijdag 1 juli 2016

Nissan ontwikkelt range extender op ethanol en aardgasNissan ontwikkelt een range extender voor elektrische voertuigen op basis van een solid oxide brandstofcel (SOFC). Nissan is van plan deze in 2020 op de markt te brengen. De brandstofcel werkt op bio-ethanol, maar ook andere brandstof als aardgas en biogas kunnen worden gebruikt. De brandstof wordt aan boord van het voertuig in een reformer omgezet in waterstof.

SO brandstofcellen zijn betaalbaarder dan PEM brandstofcellen die momenteel in waterstofvoertuigen worden gebruikt, doordat ze geen platinum nodig hebben. Ethanol en aardgas/biogas zijn daarbij ook goedkoper en makkelijker mee te nemen dan waterstof. Daarbij zijn er voor beide brandstoffen al meer tankgelegenheden en is de benodigde investering voor uitbreiding ook aanzienlijk lager.

Het nadeel van SO brandstofcellen is de hoge werktemperatuur. Hierdoor zijn lange starttijden noodzakelijk. Ook reageert de reformer traag, waardoor het gebruik van dit soort brandstofcellen beperkt is tot range extenders en hulpaandrijvingen.