woensdag 28 oktober 2015

EU lidstaten willen hogere NOx emissie toestaan

De Europese lidstaten zijn op 28 oktober overeengekomen om een flinke overschrijding van de emissienorm voor NOx toe te staan als er in september 2017 een nieuwe testprocedure van kracht wordt. Deze testprocedure moet meer realistische resultaten geven dan de huidige. Het resultaat van die meer realistische test is dan dat het gemeten brandstofverbruik hoger zal zijn en ook de gemeten emissies. Dat maakt het moeilijker om auto's te laten voldoen aan de normen voor gereguleerde emissies als CO2, NOX en fijnstof. Naar nu lijkt is er nu een besluit genomen, waarin er vanaf 2017 gedurende twee jaar een overschrijding van 110% van de norm zal worden toegestaan en daarna twee jaar lang een overschrijding van 50%. De Europese Commissie stelde eerder een overschrijding van 60% voor.
Het compromis is in grote meerderheid aangenomen, alleen Nederland is tegen. In Nederland worden dit soort diesels niet gebouwd, terwijl Nederland wel grote moeite heeft om aan de Europese luchtkwaliteitseisen te voldoen. Om die reden zijn er milieuzones ingesteld in steden en mag je bijvoorbeeld in de omgeving van Rotterdam maar 80 km/uur rijden op de snelweg.
De auto-industrie is tegen omdat het voldoen aan de eisen eigenlijk alleen maar kan door een kostbare SCR installatie in te bouwen. Groot kans dat diesels na 2019 dan ook een stuk minder populair zullen worden.

maandag 26 oktober 2015

Eindhoven wint solar challenge voor gezins auto

Het team van de Universiteit Eindhoven heeft de solar challenge in Australië gewonnen voor 'gezinsauto's'. Eerder al werden Delft en Twente respectievelijk eerste en tweede in de 'race' categorie. Het mooie van de auto van Eindhoven is dat dit een bijna gewone auto is, met kenteken en plaats voor vier inzittenden.
Daarbij kan de auto gewoon de hele dag door rijden dankzij de zonnepanelen, zij het met beperkte snelheid. Tijdens de race werd in twee etappes van 1.500 km gereden met een gemiddelde snelheid van 76 km/uur. Dus vanaf zonsopgang tot na zonsondergang. Volgens een van de teamleden zou er in Nederland door minder zon ongeveer 1.000 km gereden kunnen worden. Het voertuig laat zien dat elektrisch rijden, ondersteund door zonne-energie inmiddels een realistische optie is. Het voertuig is met een accu uitgerust, dus er zou ook tussentijds kunnen worden bijgeladen om hogere snelheden op de snelweg mogelijk te maken.dinsdag 20 oktober 2015

Wat kost waterstof?

ITM Power heeft onlangs een contract gesloten met Toyota voor de levering van waterstof. Dit is voor zover ik weet de eerste keer dat er in een contract een prijs wordt genoemd. De prijs bedraagt GBP 10 per kg, of tewel € 13,63/kg. Aangezien een Mirai op 5 kg ongeveer 480 km kan rijden, bedragen de kosten per km ongeveer € 0,14.
Ter vergelijking bedragen de kosten van een benzineauto (1 op 20, € 1,60 per liter) slechts € 0,08. Waterstof kan dus voorlopig nog niet concurreren met reguliere brandstoffen. Een richtprijs voor waterstof is € 5/kg. Dat zou wel concurrerend zijn.

zaterdag 17 oktober 2015

Evolutie naar een waterstofeconomie

De waterstofeconomie is voor de meeste mensen een ver-van-mijn-bed show, maar langzaam begint het nu toch werkelijkheid te worden. Het is voor de meeste mensen nog niet duidelijk, maar de economie ondergaat een energietransitie. Het is een gestage evolutie, geen revolutionaire verandering.


Nu komen er heel langzaam een paar waterstoftankstations en de eerste auto's op waterstof rijden in Nederland rond, maar dat is nog lang niet alles. De Nederlandse regering is bezig met het implementeren van een groots, maar langzaam plan om onze belangrijkste energievoorziening aan te passen. Ze passen de specificaties van aardgas aan.

Maar waarom is de verandering van de aardgassamenstelling zo belangrijk voor de waterstofeconomie? Aardgas is momenteel de belangrijkste bron voor waterstof. Omdat waterstofdistributie zo lastig en daardoor kostbaar is, wordt waterstof bij de gebruiker gemaakt van aardgas. Als je het hebt over waterstof, dan heb je het dus over aardgas wat omgezet is in waterstof met behulp van een proces genaamd stoom reforming.

De veranderingen in de aardgaswet betreffen onder meer de mogelijkheid om meer waterstof toe te voegen aan het gasnet. Dat betekent dat het mogelijk wordt om aardgas te transporteren en op te slaan door het in het gasnet toe te voegen. Dat is de eenvoudigste en goedkoopste manier om waterstof op te slaan en te transporteren, ongeacht hoe het waterstof is geproduceerd.

De overheid wil de maximale waterstofconcentratie in de toekomst nog verder verhogen. Dat vereist aanpassingen aan gasapparatuur. Om die reden vraagt de overheid via de SBIR regeling bedrijven om met innovaties te komen. Op 21 oktober as. mag ik mijn eigen plan daar gaan presenteren voor een commissie van wijze mannen, waarover ik in de toekomst meer zal vertellen.

Als het waterstof in het gasnet zit kun je het er weer uit halen tijdens steam reforming, of direct afscheiden met een membraan. Zo'n afscheidings
punt hoeft niet alleen bedoelt te zijn voor één locale toepassing, maar biedt ook de mogelijkheid om het startpunt te zijn voor een locaal waterstofnetwerk. Op zo'n punt is dan dus ook tweerichtingverkeer mogelijk: overschotten gaan het aardgasnet in, tekorten worden uit het net afgescheiden.

Dit artikel is deels een vertaling van een eerdere blog post in het engels die je hier kunt vinden.

dinsdag 6 oktober 2015

Diesels hoeven voorlopig niet schoon

De Volkskrant weet te melden dat de Europese Commissie nieuwe dieselwagens maximaal twee jaar respijt wil geven om aan de Europese uitstootnorm voor stikstofoxiden (NOx) te voldoen. Fabrikanten mogen dan de emissienorm met maximaal 60% overschrijden.

Fabrikanten moeten al aan de norm voldoen, maar vanaf september 2017 wordt een nieuwe test van kracht die een veel realistischer beeld moet geven van de emissies in de praktijk. Het blijkt dat emissies volgens die test een factor vier tot vijf hoger zijn dan volgens de huidige test. Als het voorstel van de Commissie wordt overgenomen zou zeker 10% van de huidige dieselmodellen niet meer verkocht mogen worden.

De autoindustrie wenste een maximale overschrijding van de norm met 275% gedurende vijf jaar. De autoindustrie heeft grote moeite met de wensen van de EU voor lagere emissies en traineert het streven naar aanscherping van de normen. Het schandaal met de misleidende software bij Volkswagen is een duidelijk gevolg van problemen om aan de normen te voldoen. Bij de betreffende Volkswagen diesels werden in de praktijk normoverschrijdingen van zo'n 20% geconstateerd. Dat zou dus nog binnen het voorstel van de Commissie vallen.

Een aantal autoproducerende landen (Duitsland, Tsjechië) steunt de autoindustrie in hun streven naar ruimere normen en een lange overgangstermijn. In Nederland worden geen diesel personenwagens geproduceerd en zijn er wel flinke problemen met de luchtkwaliteit, zodat Nederland natuurlijk voor strenge normen is. 
Volgens het voorstel van de Commissie zou er vanaf september 2019 nog een 'technische overschrijding' getolereerd worden van 18,7%. Die marge zou nodig zijn vanwege de de grotere onnauwkeurigheid van de nieuwe meettest ten opzichte van de huidige laboratoriumtest.


De Commissie wil eind deze maand een besluit nemen over de uitstootnormen.

zondag 4 oktober 2015

LNG breekt door voor zwaar transport

Tijdens de landelijke LNG dag in Zandvoort deze week bleek weer eens dat LNG flink in opkomst is voor het zware transport. Steeds meer transporteurs schakelen (voor een deel van hun vloot) over op LNG. Ondanks dat diesel tegenwoordig relatief goedkoop is, is LNG nóg goedkoper. Daarbij zet Europa sterk in op LNG, waardoor het internationale netwerk zich flink uitbreidt en ook in Nederland komen er steeds meer tankstations. Inmiddels zijn dat er al 14, waarbij er dit jaar nog 3 bij komen en voor volgend jaar staan er al 9 in de planning.

LNG is een brandstof die gemaakt wordt door aardgas te koelen tot ca. -162 °C. Daardoor wordt het vloeibaar.

Waarbij er in de markt voor groen gas/CNG vooral kleinere bedrijven hebben geïnvesteerd in tankstations, zijn dit in de LNG markt ook grotere bedrijven, zoals Shell en ENN, een groot Chinees gasbedrijf wat wereldwijd investeert in LNG.

LNG wordt vooral gebruikt in speciaal daarvoor gebouwde vrachtwagens met een gasmotor die alleen op LNG kan rijden. Daarom is een uitgebreid netwerk noodzakelijk. Daarnaast is er ook de mogelijkheid om dieselvrachtwagens geschikt te maken om een gedeelte LNG bij te mengen, het zogenaamde dual fuel.