dinsdag 6 oktober 2015

Diesels hoeven voorlopig niet schoon

De Volkskrant weet te melden dat de Europese Commissie nieuwe dieselwagens maximaal twee jaar respijt wil geven om aan de Europese uitstootnorm voor stikstofoxiden (NOx) te voldoen. Fabrikanten mogen dan de emissienorm met maximaal 60% overschrijden.

Fabrikanten moeten al aan de norm voldoen, maar vanaf september 2017 wordt een nieuwe test van kracht die een veel realistischer beeld moet geven van de emissies in de praktijk. Het blijkt dat emissies volgens die test een factor vier tot vijf hoger zijn dan volgens de huidige test. Als het voorstel van de Commissie wordt overgenomen zou zeker 10% van de huidige dieselmodellen niet meer verkocht mogen worden.

De autoindustrie wenste een maximale overschrijding van de norm met 275% gedurende vijf jaar. De autoindustrie heeft grote moeite met de wensen van de EU voor lagere emissies en traineert het streven naar aanscherping van de normen. Het schandaal met de misleidende software bij Volkswagen is een duidelijk gevolg van problemen om aan de normen te voldoen. Bij de betreffende Volkswagen diesels werden in de praktijk normoverschrijdingen van zo'n 20% geconstateerd. Dat zou dus nog binnen het voorstel van de Commissie vallen.

Een aantal autoproducerende landen (Duitsland, Tsjechië) steunt de autoindustrie in hun streven naar ruimere normen en een lange overgangstermijn. In Nederland worden geen diesel personenwagens geproduceerd en zijn er wel flinke problemen met de luchtkwaliteit, zodat Nederland natuurlijk voor strenge normen is. 
Volgens het voorstel van de Commissie zou er vanaf september 2019 nog een 'technische overschrijding' getolereerd worden van 18,7%. Die marge zou nodig zijn vanwege de de grotere onnauwkeurigheid van de nieuwe meettest ten opzichte van de huidige laboratoriumtest.


De Commissie wil eind deze maand een besluit nemen over de uitstootnormen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten