woensdag 28 oktober 2015

EU lidstaten willen hogere NOx emissie toestaan

De Europese lidstaten zijn op 28 oktober overeengekomen om een flinke overschrijding van de emissienorm voor NOx toe te staan als er in september 2017 een nieuwe testprocedure van kracht wordt. Deze testprocedure moet meer realistische resultaten geven dan de huidige. Het resultaat van die meer realistische test is dan dat het gemeten brandstofverbruik hoger zal zijn en ook de gemeten emissies. Dat maakt het moeilijker om auto's te laten voldoen aan de normen voor gereguleerde emissies als CO2, NOX en fijnstof. Naar nu lijkt is er nu een besluit genomen, waarin er vanaf 2017 gedurende twee jaar een overschrijding van 110% van de norm zal worden toegestaan en daarna twee jaar lang een overschrijding van 50%. De Europese Commissie stelde eerder een overschrijding van 60% voor.
Het compromis is in grote meerderheid aangenomen, alleen Nederland is tegen. In Nederland worden dit soort diesels niet gebouwd, terwijl Nederland wel grote moeite heeft om aan de Europese luchtkwaliteitseisen te voldoen. Om die reden zijn er milieuzones ingesteld in steden en mag je bijvoorbeeld in de omgeving van Rotterdam maar 80 km/uur rijden op de snelweg.
De auto-industrie is tegen omdat het voldoen aan de eisen eigenlijk alleen maar kan door een kostbare SCR installatie in te bouwen. Groot kans dat diesels na 2019 dan ook een stuk minder populair zullen worden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten