zaterdag 5 september 2015

Gaat vergroening Nederlandse wagenpark achteruit?

Een opvallende titel op Nu.nl vandaag: vergroening Nederlandse wagenpark gaat eerder achteruit dan vooruit. Voor die uitspraak wordt verwezen naar Natuur en Milieu: "Maarten van Biezen, hoofd mobiliteit bij Natuur & Milieu: 'Het kabinetsvoorstel betekent een historische trendbreuk. Na jaren van afname van CO2 uitstoot, neemt de CO2 uitstoot van het wegverkeer nu weer toe dankzij de autoplannen van het kabinet.'" Dat is echter klinkklare onzin. Groene auto's verkopen nog steeds als een trein en de CO2 uitstoot daalt.
Natuur en Milieu liegt dus gewoon voor het hogere doel: veel geld zien los te krijgen voor een beleid wat nauwelijks effect heeft.

donderdag 3 september 2015

Plug-in verkopen vernellen verder

Uit cijfers van de RVO blijkt dat juli weer een goede maand was voor de verkoop van plug-ins. In juli waren er maar liefst 2.108 plug-ins geregistreerd bij de RDW dan in juni. Dat duidt op een verdere versnelling in de verkoop van plug-ins, terwijl juni al een uitzonderlijk goede maand was.
Een versnelling in de tweede helft van dit jaar was verwacht, omdat de bijtelling voor leaserijders bij een volgend jaar aangeschafte plug-in fors hoger zal zijn (15% tegen 7% nu). Deze groei is echter flink hoger dan verwacht. Verwachtte ik eerder nog zo'n 53.000 plug-ins op de weg aan het einde van dit jaar, nu lijkt het meer richting de 60.000 te gaan.

Vandaag werden de plannen van staatssecretaris Wiebes in de Tweede Kamer besproken. Hierin weinig verrassends. De oppositie wil graag subsidie voor elektrische auto's voor particulieren, terwijl de SP ook graag lagere motorrijtuigenbelasting wil voor hybriden, om te voorkomen dat ze naar het buitenland worden geëxporteerd.

Ondertussen hebben ECN en PBL een lijst met plannen gepubliceerd om de door de rechter bedongen eis van 25% CO2 uitstootreductie te kunnen realiseren. Volgens ECN en PBL moeten álle plannen uit de lijst worden uitgevoerd om die doelstelling te halen. Daarbij op automotive gebied: verlaging van de maximum snelheid op snelwegen en autowegen, invoering van de autovrije zondag èn invoering van rekeningrijden. PvdA en D'66 hebben voordat deze plannen op tafel lagen toegezegd de doelstelling te willen halen. De minister zal tegen de uitspraak van de rechter in beroep gaan. Laten we hopen dat hij die rechtszaak wint. 

dinsdag 1 september 2015

Lagere CO2 uitstoot mede dankzij belastingvlucht

Het CBS heeft vandaag een persbericht uitgebracht over de CO2 uitstoot in Nederland. Die is over de hele linie gedaald, behalve bij energiebedrijven, die meer kolen zijn gaan stoken. Ook de CO2 uitstoot van het verkeer is gedaald volgens de meetmethode van het IPCC met 7%. Het CBS noemt hierbij twee oorzaken:
1. auto's worden steeds zuiniger en draaien vaker op alternatieve brandstoffen, zoals elektriciteit en aardgas;
2. meer automobilisten tanken over de grens na de accijnsverhogingen.
Als we over de grens tanken, tellen de emissies mee in het buitenland. Ondanks dat we steeds meer kolen verstoken, is elektrisch rijden goed voor de CO2-uitstoot. De uitstoot wordt namelijk toegerekend aan de energiebedrijven en niet aan het verkeer.