zondag 27 juli 2014

Duurzame brandstofvisie

Op 30 juni is de Duurzame brandstofvisie met LEF aangeboden. Dit document beschrijft de Nederlandse lange termijn visie op het gebied van duurzame mobiliteit. De ambitie is "een plek in de Europese voorhoede op het gebied van duurzame mobiliteit".
De visie is een uitwerking van het Energieakkoord voor duurzame groei waarin ambitieuze langetermijndoelen (tot 2050) voor vervoer in Nederland zijn opgenomen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. In het voorafgaande half jaar hebben meer dan 100 partijen hieraan gewerkt: bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, centrale en decentrale overheden en kennisinstellingen.
De Brandstofvisie verbind de individuele brandstofsporen van voertuigen, vaartuigen, vliegtuigen en treinen aan elkaar. In de visie staat beschreven welke duurzame brandstoffen ingezet kunnen worden en hoe vervoersmiddelen efficiënter gemaakt kunnen worden om de uitstoot van CO2 te verminderen, de leefomgeving te verbeteren en te profiteren van groene groei. De Brandstofvisie vormt de basis voor een Actieprogramma dat in de tweede helft van 2014 wordt opgesteld en waarin gewerkt zal worden naar concrete maatregelen. Dit kan al direct gevolgen hebben voor de belastingplannen voor 2015.
De brandstofvisie gaat vergezeld van 7 deelrapporten:
  • Wegvervoer duurzaam vloeibaar
  • Wegvervoer duurzaam gasvormig
  • Wegvervoer duurzaam elektrisch
  • Wegvervoer duurzaam waterstof
  • Duurzame scheepvaart
  • Duurzame luchtvaart
  • Groene groei en duurzame energie
In mijn blog zal ik binnenkort aparte publicaties schrijven over vloeibaar, gasvormig, elektrisch en waterstof, gevolgd door een samenvattende conclusie.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten